IBC tartályok          árajánlatkérés          +36 30 527 7602            mobile tankanlagen flag         mobile tankstelle austria

 IBC tartály vásárlása


Milyen szempontok alapján vásároljon
mobil üzemanyagtartályt?


BÁRKI SZÁLLÍTHAT üzemanyagot KÖZÚTON?Mégis hogyan szállíthatok a benzinkútról a géphez üzemanyagot minden előírásnak megfelelően, hogy addig a gépek folyamatosan dolgozni tudjanak? Az üzemanyag szállítása közúton lehetséges, azonban ennek szabályozása országonként eltérő lehet. Általában az üzemanyag szállítására vonatkozóan szigorú biztonsági előírások vannak érvényben, amelyeknek megfelelően kell eljárni a szállítás során. Ezeket a szabályokat az ADR törvény határozza meg. Ezek a szabályozások általában magukban foglalják az üzemanyag szállításához szükséges engedélyeket, a szállítás eszközeire, a szállítandó anyagokra és azok mennyiségére, valamint a biztonsági előírásokat.

Nemzeti közlekedési törvények: Az adott ország közlekedési törvényei általában szabályozzák a közúti közlekedést és a közúti szállítást, ideértve az üzemanyag szállítását is.
Nemzeti környezetvédelmi törvények: Az adott ország környezetvédelmi törvényei szabályozzák azokat a környezeti előírásokat, amelyeket a közúti üzemanyagszállításnak meg kell felelnie.
Nemzeti munkavédelmi törvények: Az adott ország munkavédelmi törvényei rögzítik azokat az előírásokat, amelyeket a szállítóknak és az üzemanyagokat szállító járművezetőknek be kell tartaniuk.
Nemzeti veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások: Ha az üzemanyagokat veszélyes anyagként kell szállítani, az adott országban általában külön jogszabályok szabályozzák az ilyen anyagok szállításának feltételeit.

Ezen felül az Európai Unió is szabályozza az üzemanyagok közúti szállítását, és az EU-n belül egységes jogszabályok vannak hatályban az üzemanyagok közúti szállítására vonatkozóan. A szállítás előtt érdemes tájékozódni az adott ország jogszabályaiban és előírásaiban, és azokat betartani. Általában előírások lehetnek az üzemanyag mennyiségére, a szállítási eszközre, az üzemanyag tárolására és szállítására vonatkozóan. Az üzemanyag szállításához szükséges lehet speciális engedélyek és biztosítások megléte is. Fontos megjegyezni, hogy az üzemanyag szállítása potenciálisan veszélyes tevékenység, ezért a szállítás során nagyon fontos betartani a biztonsági előírásokat és az előírt óvintézkedéseket.

Veszélyes anyag szállítása közúton


Alap esetben 60 liter gázolajat szállíthat ADR menetesen kozúton. Az ADR jogszabályok alapján a közúti gázolajszállítás 999 literig megoldható szinte mindenki számára az ide vonatkozó szabályok betartására mellett, mivel a hatóság szigorúan bünteti a nem megfelelő veszélyes anyag szállítást Ha kevesebb, mint 1.000 liter gázolajat szállít ADR felmentéssel akkor is szüksége van több előírás szerinti eszközre, mint például poroltóra és egyéb ADR felszerelésre is. Az ún. veszélyes anyagok szállítása közúton szigorú biztonsági előírásokat igényel, mivel ezek az anyagok súlyos károkat okozhatnak az embereknek, az állatoknak és a környezetnek, ha a szállítás során baleset történik vagy a szállítás során valamilyen módon kiszivárog az anyag.

A veszélyes anyagok közé tartoznak:
- robbanóanyagok,
- mérgező anyagok,
- radioaktív anyagok,
- tűzveszélyes anyagok,
- élőhelyekre vagy az ökoszisztémára ártalmas anyagok.

Ezeket a szállítás során különleges előírásoknak kell megfelelniük, melyeket a veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó szerződés (ADR) szabályoz. Az ADR szabályozza a veszélyes anyagok közúti szállításának feltételeit, az ilyen anyagok szállítására használható járműveket és azok felszereléseit, az anyagok tárolását és csomagolását, a dokumentáció és címkézés követelményeit, valamint az érintett személyzet képzését és oktatását. Az ADR előírásokat kell alkalmazni a veszélyes anyagok nemzetközi szállítására az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térség területén.

Mennyi gázolajat lehet IBC tartályban szállítani?


Az IBC tartályok - vagyis Intermediate Bulk Container tartályok - lehetővé teszik nagy mennyiségű folyékony anyag szállítását. Az IBC tartályok általában 60 - 1000 literes űrtartalommal rendelkeznek, azonban a pontos űrtartalom a tartály típusától és kialakításától függően változhat.

Amennyiben gázolajat kívánnak szállítani IBC tartályban, fontos figyelembe venni az erre vonatkozó szabályokat. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) előírásai szerint a gázolaj szállítása IBC tartályban engedélyezett, ha az IBC tartály megfelel a biztonsági előírásoknak és a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ADR szabályoknak. Az ADR előírásai szerint az IBC tartályokban szállított gázolaj mennyisége maximum 1000 liter lehet. Fontos megjegyezni, hogy a szállítás során minden esetben be kell tartani az ADR előírásait. Így az ADR előírások betartása kötelező minden olyan szállítmány esetében, amely tartalmaz veszélyes árukat, például gázolajat. A gázolajat veszélyes anyagnak tekintik, és a szállítására vonatkozóan az ADR előírásai szerint kell eljárni. Az ADR szabályozza az IBC tartályokat és azok felszereléseit, a tárolást és csomagolást, a dokumentációt és címkézést, valamint az érintett személyzet képzését és oktatását, és az előírásokat mindig be kell tartani.


Milyen IBC vagy mobil gázolaj tartályt vásároljak?

1.) határozza meg a szállítandó üzemanyag mennyiséget
. a.) milyen méretű tartály fér be a járművembe?
. b.) mennyi üzemanyagot szükséges szállítanom?

2.) határozza meg a tartály típusát
. a.) műanyag IBC tartály
. b.) fém IBC tartály3.) határozza meg az üzemanyag kimérési opcióit
c.) milyen sebességel szükséges tankolnom ( milyen méretű üzemanyagtankokat kell feltöltenem)
d.) milyen messzire vagy magasra kell eljutatnom a gázolajat?
e.) kell -e mérnem a kiadott üzemanyag mennyiségét?
f.) milyen a szállító járművem elektromos rendszere?

Milyen dokumentumokat szükségesek IBC tartályhoz, üzemanyag szállításhoz?

A SENSOR TECHNIK IBC tartályok megfelelnek a közúti szállítás előírásainak és minden tartályhoz hivatalos ADR felmentész igazoló dokumentumot biztosítunk.
Az IBC tartályhoz átadott dokumentációban összegyűjtöttünk minden betartandó szabályozást. Ennek a dokumentumnak a segítségével hivatalosan szállíthat gázolajat kozúton. Az IBC tartályok használatakor a szállításhoz szükséges dokumentumok a következők lehetnek:

Szállítólevél: A szállítólevél tartalmazza a szállítmány részletes leírását, beleértve a gázolaj mennyiségét, az IBC tartály típusát, a szállítási feltételeket és a szállítási útvonalat. A szállítólevél tartalmazza a szállítást végző személy adatait, az adószámát, az okmányok számát, valamint az áruértéket és a fizetési feltételeket.

Címke és jelölés: Az IBC tartályokat megfelelően címkézni és jelölni kell a szállítmány veszélyességére vonatkozó információk felhívása érdekében. A címkézésnek tartalmaznia kell a veszélyesség szimbólumait, a veszélyes anyag nevét, az IBC tartály típusát és az űrtartalmat.

Származási dokumentumok: A szállítás során szükség lehet az üzemanyag származási dokumentumokra, amelyek bizonyítják az áruk származását.

Az IBC tartály dokumentum:
A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozások bizonyos esetekben mentességet biztosítanak az ADR szabályainak teljesítése alól, például ha az áruszállítás nem haladja meg a meghatározott mennyiséget. Az ADR szerint például az IBC tartályban szállított gázolajra vonatkozó mentességi határok a következők:

  • - Ha az IBC tartály űrtartalma nem haladja meg az 1000 liter mennyiséget, akkor az ADR szerint mentesülhet a szállítási szabályok teljesítése alól.
    - Ha az IBC tartály űrtartalma meghaladja az 1000 liter mennyiséget, de nem haladja meg a 3000 liter mennyiséget, akkor a szállítási szabályok teljesítésével szállítható, de az ADR szerint bizonyos feltételeknek kell teljesülniük.

Azonban fontos megjegyezni, hogy a mentességi szabályok országonként eltérőek lehetnek, így a szállítást végző félnek mindig tájékozódnia kell az adott ország szabályozásában, és bizonyos esetekben szükség lehet a mentességi dokumentumokra is. Ezért ajánlott, hogy szállítható tartály vásárlása előtt ellenőrizzék az adott veszélyes anyag szállítására vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, és megfelelő eszközt vásároljanak a szállítmányhoz.

Az IBC tartály szállítása során mindig gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő dokumentumok rendelkezésre álljanak, és hogy azok a szállítási folyamat során megfelelően kezelésre kerüljenek. Az előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében érdemes az áru szállításához szakértőt is igénybe venni.

Miért nem éri meg használt IBC tartályt vásárolni?


Sokan nem is tudják, hogy ezért nem is érdemes használt IBC-t vásárolni, mivel a tartály használata nem attól az időpontól indul amikor megveszi, hanem amikor először megkapta az enegdélyt. Tehát 3 éves használt (mosott) IBC maximum még 2 évig használható. Az IBC tartályok használata bizonyos esetekben gazdaságos megoldás lehet, azonban vannak olyan kockázatok és hátrányok is, amelyek miatt nem minden esetben éri meg használt IBC tartályt vásárolni. Néhány ilyen kockázat és hátrány a következő lehet:

  1. Bizonytalan előélet: Használt IBC tartályok előélete és korábbi felhasználása ismeretlen lehet. Ha korábban veszélyes anyagot szállítottak benne, az esetleges szennyeződések miatt nem feltétlenül alkalmas az új szállítmányra.

  2. Nem garantált állapot: A használt IBC tartályok állapota és megbízhatósága változó lehet. Az IBC tartályok folyamatos igénybevétele és az idő múlása miatt elhasználódnak, kopnak, repedeznek vagy korrodálódnak, amelyek negatívan befolyásolhatják a tartály biztonságos működését és megbízhatóságát.

  3. Szabályozási kockázatok: Az IBC tartályok esetében szigorú előírások és szabályozások vannak érvényben a tartályok állapotára, jelölésére, címkézésére, tisztítására és karbantartására vonatkozóan. Használt IBC tartályok esetében nehéz garantálni, hogy az előző felhasználó megfelelően karbantartotta és tisztította-e a tartályt, és így a tartály használata esetlegesen szabályozási problémákat okozhat.

  4. Biztonsági kockázatok: Használt IBC tartályok esetében nincs garancia arra, hogy a tartály megbízható és biztonságos működése folytatódik-e a korábbi felhasználó által okozott esetleges károk, kopások és elhasználódások miatt. Ezen kockázatok fokozhatják a balesetveszélyt, és komoly károkat okozhatnak a szállító és a környezet számára is.

Ezért a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb megoldás az, ha új IBC tartályokat vásárolunk, amelyek biztonságosak, megbízhatóak és szabályozottak a szállításra vonatkozó előírások szerint. Az új IBC tartályok biztosítják a szállítási szabványok betartását, és csökkentik a balesetek, károk kockázatát.

Milyen üzemanyagot szeretnék benne szállítani?


IBC tartály vásárlása esetén az első és legfontosabb, hogy pontosan meg kell határoznunk azt, hogy milyen üzemanyagot, adalék anyagot szeretnénk szállítani az IBC tartályban. Minden IBC tartály egy adott típusú üzemanyaghoz, adalék anyaghoz készül. Nemcsak a tartály anyaga, hanem a kimérő szerkezet is az üzemanyagokhoz lesz specifikálva. Nagyon fontos, hogy egy magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt tartályban lehet alacsonyabb tűzveszélyességi fokozatú üzemanyagot szállítani, de fordítva tilos.

Az üzemanyag esetében jelentős eltérés van benzin, repülőbenzin, valamint a gázolaj között. A benzin fkozottan tűz és robbanás veszélyes a gázolaj csak tűzveszélyes besorolású. Így a benzin esetében minden szervénynek szikra mentesnek kell lennie és az elektromos eszközöknek ATEX minősítéssel kell rendelkeznie.

Milyen méretű, típusú IBC tartályt vásároljak?


A tartály méretét két szempont szabályozza. Az IBC tartály vásárlás első és legfontosabb szabálya, hogy a szállító eszköz (kisteherautó, utánfutó) milyen méretű és ebben milyen szállítható üzemanyagtartály fér el. A másik fontos szempont, hogy mennyi üzemanyagot kell kiszállítani a járművekhez. Ennek alapján vizsgálja meg, hogy az IBC tartályoknál megadott eszköz méretek alapján tudja-e szállítani a berendezést a járművében.

Az IBC tartály vásárlásánál fontos szempont, hogy megfelelő típusú tartályt válasszunk az adott szállítmány szállítására. Az IBC tartályokat különböző anyagokhoz és célokra tervezik, például élelmiszeripari termékekhez, vegyi anyagokhoz vagy olajokhoz. Ezért az első és legfontosabb lépés, hogy pontosan meghatározzuk, milyen anyagot vagy terméket szeretnénk szállítani az IBC tartályban. A választásnál figyelembe kell venni a szállított anyag tulajdonságait is, például az anyag veszélyességét, olvadáspontját, viszkozitását, illékony komponenseit, az adalékanyagok típusát stb. Az IBC tartály típusa és anyaga is befolyásolja, hogy milyen anyagok szállítására alkalmas a tartály.

Az IBC tartály vásárlásakor szintén fontos figyelembe venni a tartály minőségét, az előírásoknak való megfelelőségét és a biztonsági előírásokat. Az IBC tartályoknak meg kell felelniük bizonyos szabványoknak és előírásoknak, például az ENSZ előírásainak, az Európai Unió irányelveinek vagy a helyi szabályozásnak, attól függően, hogy hol szeretnénk használni az IBC tartályt. Ezért fontos, hogy az IBC tartály vásárlás előtt tájékozódjunk a szabályozásokról és az előírásokról, és csak olyan IBC tartályt vásároljunk, amely megfelel ezeknek az előírásoknak és biztonsági előírásoknak.

Összefoglalva, az IBC tartály vásárlásakor az első és legfontosabb lépés a szállított anyag vagy termék pontos meghatározása, és az ehhez megfelelő típusú és minőségű IBC tartály kiválasztása.

Fém vagy műanyag IBC tartályt vásároljak?


Erre egyszerűnek tűnik a válasz, de több szempontot kell figyelembe venni. Az üres műanyag tartályok súlya 30-60 kg között vannak. Ezt akár 2 ember is könynen mozgathatja. A fém IBC tartály mozhatása már nem ennyire egyszerű, mert az üres tömegük 180-530 kg között van. A fém tartályokat csak emelőgépekkel lehet mozgatni, ezért is fontos, hogy a rakodási lehetőségek alapján döntse el, hogy milyen tartályt vásároljon. Az IBC (Intermediate Bulk Container) tartályokat két alapvető anyagból készítik: fém és műanyag. Az alapvető különbségek a következők:


Anyagszerkezet: A fém IBC tartályok acélból vagy alumíniumból készülnek, míg a műanyag IBC tartályok polietilénből vagy polipropilénből készülnek.

Súly: A fém IBC tartályok általában nehezebbek, mint a műanyag tartályok, mivel az anyag vastagsága és a merevség miatt több anyagot használnak fel az előállításukhoz. A műanyag IBC tartályok könnyűek, és könnyű kezelni és szállítani őket.

Tartósság: A fém IBC tartályok tartósabbak és ellenállóbbak lehetnek bizonyos környezeti hatásokkal szemben, mint például a tűz vagy a mechanikai hatásokkal szemben. A műanyag tartályok azonban ellenállóak a rozsdának és korróziónak, valamint számos vegyi anyaggal és savakkal szemben is.

Használati célok: A fém tartályokat általában olyan termékek szállítására használják, amelyek nagyobb sűrűségűek és a műanyag tartályokban nehezebben lehetne tárolni és szállítani őket. A műanyag tartályokat általában olyan termékek szállítására használják, amelyek kevésbé sűrűek és kisebb mennyiségűek.

Környezeti hatások: A műanyag tartályok általában környezetbarátabbak, mivel az anyag újrahasznosítható, és a gyártásukhoz kevesebb energia szükséges, mint a fém tartályok esetében.

Az IBC tartályokat a felhasználási cél, a szállítandó termék tulajdonságai és a felhasználó egyéni preferenciái alapján választják ki. A fém és a műanyag tartályoknak mindkettőnek előnyei és hátrányai vannak, és a megfelelő választás az adott felhasználási környezet és a szállítandó anyag tulajdonságaitól függ.Tovább a tartály specifikációhoz


Milyen járművel szállíthatom az üzemanyagot?


Az IBC tartályok olyan dokumentumokkal rendelkeznek, hogy nem szükséges a járműnek vagy a járművezetőnek ADR engedéllyel rendelkeznie. Tehát minden olyan jármű, melyre biztonságosan lehet rögzíteni a szállítható üzemanyagtartályt, megfelel a szállítási kritériumoknak. Azonban az fontos, hogy a jármű műszaki állapota megfelelő legyen a veszélyes anyag szállításához. Érdemes tájékozódni az adott országban, ahol a berendezést használni szeretnék az érvényes jogszabályokról.

Az IBC tartályokat általában kisteherautókkal, teherautókkal, vontatókkal vagy pótkocsikkal szállítják, amelyek képesek megfelelően kezelni és támogatni a tartály súlyát és méretét. Az IBC tartályok általában könnyűek és kompaktak, így különböző járművekkel szállíthatók. Azonban fontos megjegyezni, hogy az IBC tartályok szállításának speciális előírásai és korlátozásai vannak az adott ország jogszabályai és szabályozásai szerint. Például bizonyos országokban tilos az IBC tartályok szállítása bizonyos járműtípusokkal, vagy bizonyos súly- és méretkorlátozások vannak a járművekre vonatkozóan.

Ezért az IBC tartályban történő üzemanyagszállítás előtt fontos ellenőrizni a helyi jogszabályokat és szabályozásokat, és meggyőződni arról, hogy az IBC tartályokat megfelelő járművel és módon szállítják. Ezen kívül ajánlott olyan sofőrt választani, aki megfelelő képzést és tapasztalatot szerzett az IBC tartályok szállításával kapcsolatban, és képes azokat biztonságosan és hatékonyan kezelni.


Kell ADR jogosítvánnyal rendelkezni a gépjárművezetőnek?


A tartály megfelelő rögzíthetőse és a rakomány veszélyes árukra vonatkozó jelzésén kívül nincs külön előírás a szállítás során, tehát bármilyen jármű megfelel a szállításhoz, sőt ADR -es vezetői engedélyre sincs szüksége a gépjárművezetőnek. Az ADR (azaz a veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó egyezmény) előírásai szerint az IBC tartályok is veszélyes áruk kategóriájába tartoznak, ha azok veszélyes anyagokat vagy anyagkeverékeket tartalmaznak. Az IBC tartályok szállításához tehát a gépjárművezetőnek rendelkeznie kell az ADR előírásainak megfelelő képzéssel, de nem kell rendelkeznie ADR jogosítvánnyal 1000 liter gázolaj, vagy 330 liter benzin szállításáig.

Az ADR jogosítvány lehetővé teszi a gépjárművezetőknek, hogy nagyobb mennyiségű veszélyes árukat, ideértve az IBC tartályban szállított üzemanyagokat is, biztonságosan szállítsák. Az ADR jogosítvány megléte biztosítja, hogy a gépjárművezetők tisztában legyenek a veszélyes áruk szállításának előírásaival, a szállítás biztonsági előírásaival, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatokkal és veszélyekkel.

Milyen kiegészítőket érdemes vásárolni a szállítható üzemanyagtartályokhoz?


Itt több dologra kell figyelni. Az első, hogy a jármű elektromos rendszere 12V-24V vagy 48V-os, ennek alapján kell kiválasztani a szivattyút. Az IBC tartály rendszerek többnyire átfolyásmérővel vannak szerelve, így láthatja a tankolt mennyiséget Mezőgazdasági vagy építőipari cégeknél érdemes egyszerű üzemanyagszűrőt beépíteni, ha esetleg a szállítás során poros úton közlekedik a jármű. Az üzemanyagszűrő használata csökkenti a drága mezőgazdasági vagy építőipari gépek üzemanyag ellátási problémáját. Sok esetben a filteres üzemanyag szűrót javasoljuk, de ilyenkor érdemes erősebb szivattyút is beépíteni, mert a szűrő minimális telítőddése esetén is jelentős átfolyási sebesség csökkenés várható Fontos specifikálni az üzemanyag tömlő hosszát. Sok mezőgazdasági vagy építőipari gép esetén az üzemanyagtank magasabban van elhelyezve a járműveken, ezért ha van ilyen járművük, hosszabb üzemanyag tömlővel kell megrendelni az IBC tartályt. A hosszabb tömlő vagy a magasabban lévő üzemanyagtank szintén jelentős nyomásveszteséggel jár. 8 méter tömlőhossz felett már érdemes duplex szivattyúval felszerelt IBC tartály megrendelése


MIT JELENT AZ IBC tartály karbantartása?


A szállítható üzemanyagtartályokat is szükséges karbantartani. Időközönként ellenőrizni kell az átfolyásmérő pontosságát, az elektromos csatlakozásokat, a tömlőt és természetesen a csatlakozásokat. Amennyiben bárhol rendellenességet tapasztal, érdemes szakszervizben elvégezni a javításokat. Az IBC tartály karbantartását vagy meghibásodása esetén mielőbb értesítse szakszervizünket.

Az IBC tartályok karbantartása fontos a biztonságos és megbízható működéshez. Az IBC tartályokat rendszeresen ellenőrizni és karbantartani kell ahhoz, hogy megfeleljenek az előírásoknak, és biztonságosan lehessenek használni. Az IBC tartályok karbantartása során fontosak az alábbi tevékenységek:

Vizsgálat: A tartályt rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy ellenőrizzék, nincsenek-e rajta sérülések, repedések, rozsdafoltok vagy egyéb sérülések.

Tisztítás: Az IBC tartályokat rendszeresen ki kell tisztítani, hogy megszabaduljanak az anyagoktól, amelyek a tartályban maradtak. A tisztításhoz használjon megfelelő tisztítószereket és eszközöket.

Karbantartás: A tartály alkatrészeit rendszeresen meg kell vizsgálni, és szükség esetén karbantartani kell őket. A tartályokon található szelepeket, tömítéseket, zárakat, biztonsági szelepeket és csöveket rendszeresen ellenőrizni kell.

Ellenőrzés: Az IBC tartályokat rendszeresen ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a szabványoknak és előírásoknak, és hogy biztonságosan használhatók-e.

Az IBC tartályok karbantartása nagy jelentőséggel bír a biztonságos üzemeltetés és a környezetvédelem szempontjából. Ha az IBC tartályokat rendszeresen ellenőrzik és karbantartják, akkor csökkenthető a balesetek és a környezeti károk kockázata, valamint megnövelhető az üzemanyag szállítás biztonsága és hatékonysága. Ha bármilyen károsodást vagy rendellenességet észlelnek, azonnal ki kell javítani vagy cserélni kell a tartályt.

Mennyi ideig használhatom az IBC tartályt?


Fém IBC tartályok esetében az eszközt addig lehet használni, amíg megfelel az ide vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a két és fél évente tartott felül vizsgálatokon az IBC tartály megfelelő állapotú. A fém tartályoknál nincs meghatározva a tartályok időbeni használata úgy mint a műanyag IBC tartályok esetében. Műanyag IBC tartályok alap esetben maximum öt évig használhatóak, de az IBC tartály 2,5 éves korában teljesen el kell végezni egy felülvizsgálatot.


Hol, hogyan tároljuk a telephelyen az üres vagy teli IBC tartályokat?


A vásárláskor fontos szempont, amire kevesen gondolnak az a tárolás üres és teli állpotban. Az IBC tartály vásrlás előtt érdemes megtervezni azt is, hogy hol, és hogyan tárolja majd a berendezést. Tároláskor figyelni kell arra, hogy az IBC tartályban lévő üzemanyag tűzvédelmi besorolásának megfelelő helyen tárolható a tartály. Fontos tudni hogy a műanyag szállítható üzemanyagtartályok anyaga UV álló, de mindenféleképp érdemes úgy tárolni, hogy lehetőség szerint ne legyen a napon. Az erős napsugárzás a tartályban nem tesz kárt, de az üzemanyagok hőmérséklet növekedése veszélyeztetheti a tárolás biztonságát.


 

HASZNOS INFORMÁCIÓK A SZÁLLÍTHATÓ
IBC TARTÁLYOKKAL KAPCSOLATOSAN

Kérdezzen bátran
szakértőnktől


customer service

+36 20 770 98 08

Szakértőink egyesítették több mint 20 éves tapasztalatukat, hogy hiteles és pontos információt adjanak  az Ön számáral. Legyen szó az összetett technológiai kérdéstől, a kiegészítők hasznáról, vagy a vásárlással kapcsolatos döntések meghozatalában nyújtott segítségről.
Ne habozzon, ha bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk - mi segítünk!Elküldöm

IBC tartályok          árajánlatkérés          +36 30 527 7602            mobile tankanlagen flag         mobile tankstelle austria

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.