IBC tartályok          árajánlatkérés          +36 30 527 7602            mobile tankanlagen flag         mobile tankstelle austria

 

 


IBC TARTÁLY ADR MENTESSÉG FELTÉTELEI

 

ADR törvény 1.1.3.1/C bekezdése alapján a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként, beleértve a nagyméretű csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra.

 

IBC tartály

Nagyméretű csomagolóeszköz (IBC): az ADR 6.1 fejezetében nem említett, merev vagy hajlékony falú, szállítható csomagolóeszköz, amelynek 

a) űrtartalma i) nem haladja meg a 3 m3-t a II és a III csomagolási csoportba tartozó, szilárd és folyékony anyagok esetében; ii) nem haladja meg az 1,5 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok esetében, ha azok hajlékony falú, merev falú műanyag, összetett, papírlemez vagy fa IBC-kbe vannak csomagolva; iii) nem haladja meg a 3 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok esetében, ha azok fém IBC-kbe vannak csomagolva; iv) nem haladja meg a 3 m3-t a 7 osztály radioaktív anyagai esetében; 
b) gépi mozgatásra alkalmas kivitelű; 
c) a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak oly módon áll ellen, mint azt az ADR 6.5 fejezete szerinti próbák meghatározzák (lásd még fa IBC , fém IBC tartály, hajlékony falú IBC , merev falú műanyag IBC tartály , összetett IBC tartály műanyag belső tartállyal és papírlemez IBC); Megjegyzés: 1. Az ADR 6.7 fejezete előírásainak megfelelő mobil tartányok, illetve a 6.8 fejezete előírásainak megfelelő tankkonténerek nem tekinthetők IBC-knek. 

 

A szállítás jellegéből adódó mentességek amelyek alapján az ADR előírásait nem kell alkalmazni: 

a) a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállításra, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy magánszemély részére megtöltött, újratölthető tartályokban szállított gyúlékony folyékony anyag, akkor az összmennyiség egy tartályban legfeljebb 60 liter, egy szállítóegységen legfeljebb 240 liter lehet. Az IBC, a nagycsomagolás, ill. a tartány nem tekinthető kiskereskedelmi csomagolásnak; 

b) az ebben a mellékletben nem szereplő gépek és készülékek szállítására, amelyek szerkezetükben vagy működtető elemeikben veszélyes árut tartalmaznak, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették; 

c) a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként, beleértve a nagyméretű csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra; 

d) a veszélyhelyzet elhárításában illetékes hatóságok által vagy felügyeletük mellett végzett szállításokra, amennyiben a szállítás a veszélyhelyzet elhárítása érdekében szükséges, különösen: – a veszélyes árut tartalmazó, balesetet szenvedett, sérült vagy meghibásodott járműveket szállító járművek által végzett szállításokra; és – a rendkívüli eseményben vagy balesetben érintett veszélyes áru összegyűjtésére és a legközelebbi megfelelő, biztonságos helyre történő elszállítására; 

e) emberi életek mentését vagy a környezet védelmét szolgáló, veszélyhelyzetben történő szállításokra, amennyiben teljesen biztonságos végrehajtásukhoz minden intézkedést megtettek;

f) üres, tisztítatlan, telepített tárolótartályok, amelyekben a 2 osztály A, O vagy F csoport- jába tartozó gázok, a 3 vagy a 9 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó anyagok vagy a 6.1 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó peszticidek voltak, azzal a feltétellel, hogy: – minden rajtuk lévő nyílás – az esetleges nyomáscsökkentő szerkezetek nyílásainak kivételével – légmentesen le van zárva; – megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy szokásos szállítási 7 körülmények között a tartalom ne szivárogjon ki; és – a rakomány úgy van rögzítve rekeszben, kalodában vagy egyéb kezelőeszközben, ill. magán a járművön vagy a konténerben, hogy szokásos szállítási körülmények között ne lazuljon ki, ill. ne mozduljon el. Ez a mentesség nem vonatkozik az olyan telepített tárolótartályokra, amelyekben érzéketlenített robbanóanyag vagy az ADR által a szállításból kizárt anyag volt. 

 

Folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek amelyekre ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a szállított anyagok a következők: 

a) a szállítási tevékenységet végző jármű tüzelőanyag tartályaiban lévő tüzelőanyag, amely a jármű meghajtására vagy bármely olyan berendezésének működtetésére szolgál, amelyet a szállítás alatt használnak vagy használni szándékoznak. Ez esetben a tüzelőanyag vagy olyan, a jármű motorjához és/vagy a segédberendezéshez közvetlenül csatlakoztatott, rögzített tüzelőanyag tartályban szállítható, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, vagy hordozható tüzelőanyag tartályban (pl. kannában) szállítható. A rögzített tartályok együttes térfogata nem haladhatja meg szállítóegységenként az 1500 litert és a pótkocsira szerelt tartály térfogata nem haladhatja meg az 500 litert. Szállítóegységenként legfeljebb 60 liter szállítható hordozható tüzelőanyag tartályokban. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a segélyszolgálatok által üzemeltetett járművekre; 

b) a rakományként szállított járművek, szállítóeszközök (pl. csónakok) tartályaiban levő tüzelőanyagok, amelyek meghajtásukra vagy bármely berendezésük működtetésére szolgál. A mo- 8 1.1.3.4 1.1.3.4.1 1.1.3.4.2 1.1.3.4.3 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.6.1 1.1.3.6.2 tor vagy a berendezés és a tüzelőanyag tartály között található csapot a szállítás közben zárva kell tartani, kivéve, ha a berendezésnek működőképesnek kell maradnia. Szükség esetén ezeket a járműveket, szállítóeszközöket állítva kell berakni és feldőlés ellen biztosítani kell. 

c) a rakományként szállított nem közúti mozgó gépek 1) tüzelőanyag tartályában lévő és a meghajtásukra vagy bármely berendezésük működtetésére szolgáló tüzelőanyag. A tüzelőanyag a gép/jármű motorjához és/vagy a berendezéshez közvetlenül csatlakoztatott, rögzített tüzelőanyag tartályban szállítható, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek. Szükség esetén a gépeket állítva kell berakni és feldőlés ellen biztosítani kell. 

 

IBC üzemanyag tartályok halmazolása

Ha IBC-ket a szállítóegységben egymásra halmazolva szállítanak, ellenőrizni kell az IBC-k megengedett halmazolási terheléseit. Az IBC-k akkor halmazolhatók, ha azoknak a minősítő jelöléseiben erre nézve adat található. Ez az adat a „/” jelekkel elválasztott minősítő jelölésben található és kg-ban tünteti fel azt a maximális tömeget, melyet az IBC-re lehet halmazolni: A halmazolásra nem tervezett IBC-ken a „0” jelölés található. Az ilyen IBC-kre a halmazolás nem megengedett. 

A 2015. január 1-je előtt gyártott vagy átalakított nagycsomagolásokat nem kell ellátni a 6.6.3.3 bekezdés szerinti legnagyobb megengedett halmazolási terhelés jelöléssel.

Kérdezzen bátran
ADR szakértőnktől


customer service

Kiss János

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által névjegyzékbe vett
veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (ADR tanácsadó) azonosítószám 11341.Elküldöm

IBC tartályok          árajánlatkérés          +36 30 527 7602            mobile tankanlagen flag         mobile tankstelle austria

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.